Uit de resultaten blijkt dat de eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen hoog is. Ook zijn angststoornissen en depressie, onder 19-64 jarigen, de laatste jaren gestegen. Positief is, dat het aantal rokers is gedaald en dat Zeeuwse ouderen lichamelijk steeds actiever zijn.