Uit de resultaten blijkt dat de eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen hoog is. Ook zijn angststoornissen en depressie, onder 19-64 jarigen, de laatste jaren gestegen. Positief is, dat het aantal rokers is gedaald en dat Zeeuwse ouderen lichamelijk steeds actiever zijn.

Makkelijk cijfers vergelijken uit dit onderzoek met andere gemeenten? Ga naar www.zeelandscan.nl