Hoe kun je een klacht indienen?

Binnen drie maanden na de gebeurtenis kun je een brief sturen naar:
GGD Zeeland, t.a.v. de klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 390
4460 VB Goes

Of dien een klacht in per e-mail naar info@ggdzeeland.nl. Via dit e-mailadres is het ook mogelijk om advies of ondersteuning bij het formuleren van de klacht aan te vragen.

In de schriftelijke klacht moeten in ieder geval staan:

 • De datum van de klacht
 • Eigen gegevens: naam, adres en telefoonnummer
 • Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk zoals: welke dienst is afgenomen en met welke medewerker van de GGD je contact hebt gehad.

Afhandeling

De GGD Zeeland gaat zorgvuldig om met persoonlijke (medische) gegevens en gaat daarbij uit van de AVG.  Als wij een klacht ontvangen, zal eerst de klachtenfunctionaris of leidinggevende van degene waarover je een klacht hebt ingediend contact opnemen. Vaak kan de klachtenfunctionaris of leidinggevende de klacht oplossen, door samen met of namens de betrokken medewerkers,  een antwoord te geven op de klacht. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. De gemiddelde behandeltijd van een klacht is zes weken. Dit kan per klacht en vanwege vakantieperioden in het jaar
verschillen.

Komen jullie er niet uit?

Als je er samen met de klachtenfunctionaris en/of leidinggevende niet naar tevredenheid uitkomt, dan verwijzen wij je naar de klachtencommissie van GGD Zeeland, of naar de geschillencommissie Publieke Gezondheid. De klachtencommissie is een onderdeel van GGD Zeeland, de geschillencommissie PG niet. De klachtenfunctionaris kan  helpen bij het maken van een keuze hierin.

Ben je alsnog niet tevreden met de klachtenafhandeling door GGD Zeeland, dan verwijzen wij naar de Zeeuwse ombudsman. Zie contactgegevens onderaan deze pagina.

Enkele belangrijke punten

 • Wij bevestigen de ontvangst van de klacht. Als de schriftelijke afhandeling van de klacht, met oordeel over het onderzoek van de klacht, na afstemming met en bemiddeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet naar tevredenheid is opgelost, wordt de klacht eventueel doorgeleid naar de klachtencommissie of doorverwezen naar andere instanties.
 • Je ontvangt schriftelijk bericht over de verdere gang van zaken.
 • Als je klacht wordt doorverwezen naar de klachtencommissie zal deze je – indien nodig – uitnodigen om schriftelijk of mondeling zaken nader toe te lichten.
 • Binnen 3 maanden na ontvangst van de klacht heeft de commissie deze hopelijk naar tevredenheid afgehandeld (tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet haalbaar blijkt te zijn).
 • Je kunt je in de gehele procedure laten bijstaan door een adviseur.
 • De klachtencommissie bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en maximaal zes
  medewerkers van de GGD Zeeland.
 • Soms neemt de klachtenfunctionaris je klacht niet in behandeling. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over een gebeurtenis van meer dan 1 jaar geleden. Het kan ook zijn dat een andere instantie je klacht beter kan behandelen. Hierover krijg je schriftelijk bericht. Indien je dit wenst, zal de  klachtenfunctionaris je begeleiden naar deze andere instantie. Uiteraard zijn dan de voorwaarden van de andere instanties van toepassing.

Ondersteuning bij het indienen van een klacht

Wanneer dat gewenst is, kun je hulp krijgen bij het indienen van een klacht. Naast de klachtenfunctionaris van de
GGD Zeeland kunt u ook terecht bij het landelijke Adviespunt Zorgbelang. Kijk voor meer informatie op www.adviespuntzorgbelang.nl of zorgbelangorganisaties: www.zorgbelang-nederland.nl.

Ben je niet tevreden met de klachtenafhandeling door GGD Zeeland, dan kun je met je klacht naar:

De Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon: 0800-33 55 555
Zie voor meer informatie voor het indienen van een klacht: www.nationaleombudsman.nl.

Geschillencommissie Publieke Gezondheid
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-3105310
Zie voor meer informatie voor het indienen van een klacht:
Publieke Gezondheid – De Geschillencommissie Zorg