Positieve gezondheid als uitgangspunt

We gaan uit van positieve gezondheid. De nadruk ligt niet op beter maken, maar op beter vóelen. En dat hangt af van veel meer dan alleen het lichamelijk functioneren van mensen. Zijn ze positief gestemd? Weten ze hun leven betekenis te geven? Zijn er voldoende sociale contacten? is het mogelijk om voor zichzelf zorgen? Hoe ervaren ze de kwaliteit van hun leven?

We gaan daarbij uit van wat mensen zelf kunnen doen. In plaats van hun beperkingen, benadrukken we hun mogelijkheden. We leggen de focus op gezondheid, in plaats van op ziekte.

Gezonde keuzes makkelijker maken

Gezond leven, je goed voelen. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe gezond je bent, hangt grotendeels af van de omgeving waarin je opgroeit en leeft. Daarom proberen wij gezonde keuzes makkelijker te maken. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We ondersteunen mensen bij het maken van gezonde keuzes. Dat doen we niet alleen door aandacht te vragen voor preventie, maar ook voor een veilige omgeving, zowel in fysiek als sociaal opzicht.

Samen met anderen

Gezonder en veiliger leven in Zeeland. Dat krijgen we als GGD natuurlijk niet voor elkaar zonder samenwerking met anderen. Onze bijdrage aan zorgen dat Zeeuwen een leven lang mee kunnen doen, is onderdeel van een groter geheel. We kiezen dan ook voor een geïntegreerde in plaats van een geïsoleerde aanpak. We doen het samen met partners. Want als je een vraagstuk benadert vanuit verschillende gezichtspunten, kom je eerder tot een oplossing die echt werkt.

Ambitie waarmaken

Zeeuwen die een leven lang meedoen: dat is ons streven. Maar hoe maken we die ambitie waar? We hebben vier uitgangspunten die ons daarbij helpen, vier uitgangspunten die zowel gelden voor de organisatie als geheel als voor de mensen die er werken:

  • We zijn deskundig
  • We zijn actief
  • We zijn doeltreffend
  • We werken samen

Een rol in crisissituaties

GGD Zeeland is een crisisorganisatie die 7 dagen in de week en 24 uur per dag paraat staat om te reageren op noodsituaties als grote ongevallen, rampen en andere crises waarbij de publieke gezondheid in de regio wordt geraakt.