Beschermen van de medewerker

Een beroepsbeoefenaar moet op een veilige en gezonde manier zijn werk kunnen uitoefenen. Als er door de aard van de werkzaamheden een risico bestaat op een infectieziekte, is de werkgever verantwoordelijk om een passend beleid te maken. De werkgever wordt door de Arbowet verplicht om uit te zoeken welke vaccinaties er nodig zijn. Deze taak kan worden uitbesteed aan GGD Zeeland.

Beschermen van de doelgroep

Maak van een risicoloper, geen risicovormer! Als een beroepsbeoefenaar besmet raakt met een infectieziekte, kan dit overgedragen worden op de (vaak kwetsbare) doelgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen en ouderen zijn of groepen die verminderde weerstand hebben door ziekten. Denk aan griep, kinkhoest of mazelen.

Dienstverlening vaccinaties & voorlichting

De werkgever kan de GGD inschakelen om zorg te dragen voor de informatievoorziening aan de medewerkers, advies op maat en het verzorgen van de aanbevolen vaccinaties. Neem voor meer informatie contact met ons op via: vaccinaties@ggdzeeland.nl

Voor het maken van een vaccinatieafspraak ga je naar de pagina afspraak maken. Let op: dit betreft géén vaccinatie tegen corona.