GGD Zeeland is een crisisorganisatie die 7 dagen in de week en 24 uur per dag klaar staat om in actie te komen bij noodsituaties die de publieke gezondheid in de regio bedreigen. Volgens de wet moeten zorginstellingen voorbereid zijn op noodsituaties waarbij een beroep kan worden gedaan op vaste medewerkers van de GGD.

Crisisplan

Bij crisissituaties in de regio, groot of klein, waarbij de gezondheid van mensen in gevaar komt of wordt aangetast of maatschappelijke onrust heerst, treedt bij GGD Zeeland het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) in werking.

Crisisbeleidsteam GGD Zeeland

Het Crisisbeleidsteam zorgt voor een gecoördineerde en efficiënte inzet van onze GGD bij crises. Het doel is om de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te minimaliseren. Daarnaast zorgt het team ervoor dat de GGD ook gewoon kan blijven doordraaien.

De verantwoordelijkheden van de Directeur Publieke Gezondheid

De Directeur Publieke Gezondheid (tevens directeur GGD en GHOR Zeeland) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de GGD bij een ramp en crisis. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van taken werkt de GGD nauw samen met de GHOR, de ziekenhuizen, de gemeenten en andere partijen.

Crisissituaties

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de GGD aan de slag moet in een crisissituatie:

  • Bij een grote uitbraak van een infectieziekte als griep, Q-koorts, of COVID19, waarbij ook een massavaccinatie moet worden georganiseerd;
  • Bij een crisis van medisch milieukundige aard, zoals een brand met gevaarlijke stoffen. Het gaat dan altijd om milieuaspecten die de volksgezondheid kunnen bedreigen;
  • Als coördinatie nodig is van de psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, zedenzaken of bij dreiging van maatschappelijke onrust;
  • Na een crisis of ramp kunnen gemeenten of Veiligheidsregio om advies of gezondheidsonderzoek vragen, bijvoorbeeld bij grootschalige vervuiling of na een calamiteit met een grote psychische impact.

Wat merk je van de GGD?

Bij een groot ongeval, ramp of crisis, geeft de GGD informatie aan bewoners, bezoekers en bedrijven van Zeeland: via websites, via de media en bij informatiebijeenkomsten. Dit merk je niet altijd rechtstreeks, omdat wij nauw samen werken met het bestuur van de gemeente(n) waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of met de Veiligheidsregio Zeeland.