Wanneer er in een gezin veel ruzie is en er klappen vallen, noemen we dat huiselijk geweld. Ook komt het voor dat er psychische druk wordt uitgeoefend, mensen elkaar bedreigen of iemand wordt gestalkt. Er kan sprake zijn van financiële afpersing, seksueel misbruik of van een partner die dingen verbiedt, zoals het omgaan met vrienden.

Heb je te maken met huiselijk geweld? Dan kun je contact opnemen met Veilig Thuis Zeeland. Veilig Thuis Zeeland is er voor iedereen die vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling of een melding wil doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals kunnen de experts van Veilig Thuis Zeeland raadplegen voor overleg.

Klachten

Heb je een klacht over Veilig Thuis? Download de klachtenfolder onderaan deze pagina.

Recht op een vertrouwenspersoon

Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoord vragen, informeert  over je rechten en geeft advies. Heb je behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over je klacht? Dan brengt het AKJ je in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in uw regio uitvoert.

Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van AKJ via 088 – 5551000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl. Iedere maandag t/m donderdag van 16.00 – 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 – 17.00 uur kun je chatten met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl.