Medewerkers van het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) bieden in deze situaties ongevraagd hulp. Ze gaan op zoek naar een passende oplossing voor de problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken. Vaak is dat een combinatie van:

  • schulden of geen inkomen
  • huisuitzetting, dak- of thuisloos zijn
  • verslaving
  • psychische of lichamelijke problemen
  • geestelijk verward zijn

Hulpverleners proberen ook om de contacten met het persoonlijke netwerk weer te herstellen of te verstevigen. In het team van het MAB werken professionals van Emergis (GGZ) en de GGD Zeeland samen. Als het nodig is, overleggen zij met een psychiater.

Wanneer aanmelden?

Ben je bezorgd over iemand die hulp nodig heeft maar die niet krijgt of aanneemt? Signaleer je verwaarlozing of een vervuild huis? Neem dan contact op met het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB).

Hoe kan ik melden?

Het MAB is elke werkdag tussen 08.30-17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 0113 249 400. Of een e-mail naar mab@ggdzeeland.nl met je naam, telefoonnummer en vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact op. Je kunt ons ook mailen of bellen voor informatie of advies.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij beoordelen de melding en verwijzen zo nodig door naar een andere hulpverleningsinstantie. Als het MAB zelf in actie komt, verzamelen we alle benodigde informatie en zoeken we contact met de aangemelde persoon. Samen stellen we een plan van aanpak op. Zodra passende hulp op gang is gekomen, trekken wij ons terug. De melder krijgt van ons bericht als het hulptraject is afgelopen.