Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) in werking getreden. Lees op deze pagina meer over de WMO en de rol van GGD Zeeland hierin.

Een melding doen

Seksueel misbruik, misstanden of het onverwachts overlijden van een patiënt. Meldpunt toezicht WMO van de GGD Zeeland staat klaar voor deze en andere conflicten en geweldsincidenten die plaatsvinden, tijdens de ondersteuning in het kader van de WMO. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. Wil je een melding doen? Vul dan het meldingsformulier geweld in of het meldingsformulier calamiteit.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de melding en/of het formulier? Neem dan contact op met één van de toezichthouders WMO via 0113 – 249 400 of wmotoezicht@ggdzeeland.nl.