Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. De Directeur Publieke Gezondheid heeft als toezichthouder WMO, mevrouw A. de Gouw, de heer R. van der Velde en de heer J. Bosch gemachtigd om voor de dertien Zeeuwse gemeenten toezichttaken uit te oefenen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning.

Voor aanbieders van jeugdhulp geldt dat meldingen van geweldsincidenten/calamiteiten, die zich voordoen als gevolg van de jeugdhulp, gedaan moeten worden bij de landelijke inspecties. Jeugdhulpaanbieders melden bij de Inspectie Jeugdzorg (IJZ). Jeugdgezondheidszorg meldt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Neem bij twijfel contact op met het WMO-toezicht voor advies.

Een melding doen

Is er sprake van bijvoorbeeld seksueel misbruik, misstanden of het onverwachts overlijden van een cliënt? Dan heeft de aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om hiervan melding te doen bij de toezichthouder WMO. Wil je een melding doen? Vul dan het meldingsformulier geweld in of het meldingsformulier calamiteit.

Vervolgstappen na een melding

Naar aanleiding van je melding reageert de toezichthouder binnen drie werkdagen. Vervolgens bekijkt de toezichthouder aan de hand van de aangeleverde informatie of een vervolgonderzoek van toepassing en/of noodzakelijk is.

Voor wie is het meldpunt bedoeld?

Het meldpunt is bedoeld voor zorgaanbieders, die werkzaamheden verrichten in het kader van de WMO 2015.

Het meldpunt is niet bedoeld voor het melden van klachten. Wanneer je het als cliënt niet eens bent met de wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd, kan je met je klacht terecht bij de zorgaanbieder zelf. De wet schrijft voor dat alle zorgaanbieders werken met een klachtenregeling. Mocht je bij de zorgaanbieder geen gehoor vinden? Dan kun je dat melden bij de gemeente, waarin je woont.

In deze gemeenten houden we toezicht

Het  toezicht WMO van GGD Zeeland houdt toezicht in opdracht van de gemeenten in Zeeland. Dit zijn: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de melding en/of het formulier? Neem dan contact op met één van de toezichthouders WMO via 0113 – 249 456 of wmotoezicht@ggdzeeland.nl.