Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. De Directeur Publieke Gezondheid heeft als toezichthouder WMO gemachtigd, voor de 13 Zeeuwse gemeenten, mevrouw N. van Gelder, de heer J. Bosch en mevrouw K. Schoester om toezichttaken uit te oefenen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning.

Voor aanbieders van jeugdhulp geld dat meldingen, van geweldsincidenten/calamiteiten die zich voordoen als gevolg van de jeugdhulp, gedaan moeten worden bij de landelijke inspecties. Jeugdhulpaanbieders melden bij de Inspectie Jeugdzorg (IJZ). Jeugdgezondheidszorg meldt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Neem bij twijfel contact op met het WMO-toezicht voor advies.

Een melding doen

Seksueel misbruik, misstanden of het onverwachts overlijden van een patiënt. Meldpunt toezicht WMO van de GGD Zeeland staat klaar voor deze en andere conflicten en geweldsincidenten die plaatsvinden, tijdens de ondersteuning in het kader van de WMO. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. Wil je een melding doen? Vul dan het meldingsformulier geweld in of het meldingsformulier calamiteit.

Vervolgstappen na een melding

Naar aanleiding van je melding neemt de toezichthouder telefonisch contact met je op. Dit gebeurt binnen één werkdag. Vervolgens brengt de toezichthouder o.a. een bezoek aan de instelling of cliënt. Afhankelijk van de aard van de melding en het telefoongesprek, kan dit bezoek snel plaatsvinden of wat later (in onderling overleg).

Voor wie is het meldpunt bedoeld?

Het meldpunt is bedoeld voor zorgaanbieders, die werkzaamheden verrichten in het kader van de WMO 2015. Maar wanneer andere personen informatie hebben, over misstanden of het gebruik van geweld bij het verlenen van zorg of het bieden van ondersteuning, dan kunnen zij dit ook hier melden. Die informatie kan aanleiding zijn, voor de toezichthouder, om een onderzoek te starten.

Het meldpunt is niet bedoeld voor het melden van klachten. Wanneer je het als cliënt niet eens bent met de wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd, kan je met je klacht terecht bij de zorgaanbieder zelf. De wet schrijft voor dat alle zorgaanbieders werken met een klachtenregeling. Mocht je bij de zorgaanbieder geen gehoor vinden? Dan kun je dat melden bij de gemeente, waarin je woont.

In deze gemeenten houden we toezicht

Het Meldpunt toezicht WMO van GGD Zeeland houdt toezicht op de uitvoering van de WMO in opdracht van de gemeenten in Zeeland. Dit zijn: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de melding en/of het formulier? Neem dan contact op met één van de toezichthouders WMO op via 0113 – 249 456 of wmotoezicht@ggdzeeland.nl.