Een calamiteit is onder andere

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt.
  • Elke suïcide van een cliënt.
  • Elk overlijden van een ander, als gevolg van het handelen van een cliënt.
  • Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander, als gevolg van het handelen van een cliënt.
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door cliënten, hulpverleners, ouders of verzorgers.

Wil je een melding doen van een calamiteit tijdens de ondersteuning in het kader van de WMO? Vul dan het onderstaande meldformulier calamiteit in.

Meldformulier WMO calamiteit