Menu

Periodiek onderzoek: gezondheidsmonitor

De GGD voert periodiek gezondheidsonderzoek uit onder de Zeeuwse bevolking. De resultaten van het onderzoek zijn een belangrijke bron voor het beleid van gemeenten, organisaties en de GGD zelf. 

 

 

Zeeuwse ouderen steeds actiever en gezonder

In 2012 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder volwassenen en ouderen. De resultaten van dit onderzoek zijn 3 oktober 2013 gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheid van Zeeuwse 65-plussers in de afgelopen vijf jaar verbeterd is. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke gezondheid, bewegen meer en doen meer vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd lijkt het met de groep volwassenen van 19-64 jaar in Zeeland juist minder goed te gaan. Ze voelen zich psychisch minder gezond en zijn vaker eenzaam.

 

Naar de resultaten van het onderzoek

Naar de tabellenboeken

 

Jongeren

We hebben niet alleen een Gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen, maar ook voor de jeugd. In 2010 hebben we een onderzoek uitgevoerd onder Zeeuwse jongeren van 12 tot en met 18 jaar. We stelden hen vragen over hun gezondheid, rookgedrag, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en seksualiteit. De belangrijkste resultaten van het onderzoek leest u in deze rapportage.