Het RIVM heeft advieswaarden opgesteld voor PFAS in oppervlaktewater, zoals meren, rivieren en sloten. Deze advieswaarden geven aan hoeveel PFAS in het water mogen zitten zodat mensen hun hele leven lang, elke dag veilig vis daaruit kunnen eten. GGD Zeeland gebruikt deze normen om te adviseren over consumptie van bijvoorbeeld vis uit de Westerschelde.

Voor het besproeien van moestuinen zijn geen advieswaarden vastgelegd voor PFAS. Het RIVM heeft wel een geschatte risicogrens opgesteld voor PFOS in water. Als de concentratie in het water lager is dan deze waarde, dan verwacht het RIVM geen nadelige effecten door PFOS als het water wordt gebruikt voor het besproeien van moestuinen.