Een aantal PFAS hebben nadelige effecten op de gezondheid van mensen. Vooral over PFOA en PFOS is veel bekend. Zo weten we dat ze een nadelige invloed op de leverfunctie en de werking van het immuunsysteem hebben, kunnen leiden tot een verhoging van het cholesterolgehalte en schadelijk zijn voor de voortplanting en de ontwikkeling van het ongeboren kind (iets lager geboortegewicht). Er worden twee vormen van kanker (nier- en teelbalkanker) in verband gebracht met een hoge blootstelling aan PFOA.

Of PFAS daadwerkelijk gezondheidseffecten geven, hangt onder meer af van hoeveel je in de loop van de tijd binnenkrijgt. Als je lange tijd grote hoeveelheden PFAS binnenkrijgt, is de kans groter dat het effect heeft op je gezondheid. Van de effecten die we hierboven noemen, verwachten we de effecten op het immuunsysteem als eerste. Dit is ook afhankelijk van andere zaken, zoals erfelijke aanleg, leefstijl (voeding, roken, bewegen) en of je andere ziekten hebt.