PFAS zijn poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een groep van duizenden chemische stoffen die door de mens worden gemaakt. Voorbeelden zijn PFOS, PFOA en GenX. We weten dat ze over het algemeen:

  • slecht afbreken
  • zich makkelijk verspreiden
  • en zich ophopen in planten, dieren en mensen

 

Er is steeds meer bekend over hoe schadelijk deze stoffen zijn voor mensen en het milieu. Ze worden in heel veel producten en productieprocessen gebruikt. Hierdoor zitten PFAS overal in onze leefomgeving en blijven daar lang aanwezig. Via eten en drinken krijgen we dagelijks een kleine hoeveelheid PFAS in ons lichaam.