Het bedrijf Chemours Dordrecht, voorheen DuPont, heeft bij de productie van teflon jarenlang de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikt. PFOA is daarbij uitgestoten in de lucht en geloosd op het riool en de rivier. Ook is PFOA in de bodem terecht gekomen. Er zijn hierdoor zorgen ontstaan over de mogelijke gevolgen van PFOA voor de gezondheid. Ga voor meer informatie naar de website van GGD Zuid Holland Zuid.