GGD Zeeland volgt de (landelijke) ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot PFAS, die worden uitgevoerd door organisaties zoals het RIVM, op de voet. GGD Zeeland geeft of vertaalt dit in gevraagd en ongevraagd advies over gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld over het eten van zelf gevangen vis uit de Westerschelde. Soms doet de GGD aanvullend onderzoek. Ook heeft de GGD nauw contact met gemeenten in de regio, provincie Zeeland, RUD Zeeland, RWS en Waterschap Scheldestromen. Het advies van de GGD aan de provincie is om de uitstoot van PFAS zoveel mogelijk terug te dringen.