• Als jouw kind 12 jaar is geworden, melden we het dossier af voor Mijn Kinddossier
  • Is dit niet het geval, stuur dan een e-mail naar mijnkinddossier@ggdzeeland.nl en vermeld hierin geboortedatum + achternaam van jouw kind(eren)