Minister Ernst Kuipers heeft op 4 juli 2023 in een Kamerbrief aangegeven dat er geen afzonderlijk gezondheidsonderzoek komt langs de Westerschelde. De minister volgt hiermee het advies van het expertteam op. Een standpunt dat wij delen.

Alleen afzonderlijk onderzoek in Zeeland is niet de oplossing om zorgen weg te nemen die onder de Zeeuwse burgers leven. Het enige wat echt effect heeft is het zo snel mogelijk verminderen van de PFAS-uitstoot, regionaal maar ook landelijk, zodat het niet meer in de natuur en in de mensen komt. Daar zijn stevige maatregelen voor nodig. Het bieden van informatie over de resultaten uit het landelijk onderzoek en over maatregelen die Zeeuwse burgers zelf kunnen nemen om verdere blootstelling te beperken, dragen daar wel aan wél bij.

Onderzoek heeft alleen nut als er verbanden kunnen worden gelegd tussen de PFAS-concentratie in het bloed en de specifieke bron en/of langdurige opvolging van gezondheidseffecten. Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het bloed te verwijderen. De gezondheidseffecten die in verband worden gebracht met PFAS kunnen ook anderen oorzaken hebben: PFAS is één van de risicofactoren en er is niet voldoende bekend hoe dit precies werkt. Kortom: er kan op basis van individueel (bloed)onderzoek geen uitspraak worden gedaan over de gezondheid van de deelnemer.

Een (bloed)onderzoek in Zeeland biedt wél meerwaarde als het wordt opgenomen in een landelijk wetenschappelijk en ethisch verantwoorde onderzoeksopzet.