De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft een steekproef gedaan om de hoeveelheid PFAS in moedermelk te onderzoeken. De gemeten PFAS-concentraties in de steekproef van de VU zijn geen aanleiding voor het RIVM om te adviseren korter of geen borstvoeding te geven. De voordelen van borstvoeding zijn namelijk erg groot en wegen op tegen de nadelen ervan. Het algemene GGD-advies blijft daarom om zes maanden of langer borstvoeding te geven.

Mensen worden via verschillende bronnen blootgesteld aan PFAS en het is al langer bekend dat wereldwijd PFAS bij mensen in bloed en moedermelk terug te vinden is. Hoeveel PFAS iemand binnenkrijgt en hoeveel daarvan in het bloed of de moedermelk terechtkomt, kan verschillen per situatie.

In Zeeland zijn vissen en garnalen uit de Westerschelde een belangrijke PFAS-bron, als je deze producten (regelmatig) eet. Hoeveel PFAS in borstvoeding zit van moeders die (regelmatig) producten eten of hebben gegeten uit de Westerschelde is onbekend.

Zie ook: Actueel | RIVM (bericht van 7 september 2022: VU (Vrije Universiteit) steekproef naar PFAS in moedermelk)