• Wil je geen gebruik meer maken van Mijn Kinddossier, bespreek dit dan eerst me je jeugdverpleegkundige of jeugdarts.