• Log altijd in met je eigen DigiD (niet met de DigiD van je kind). Probeer anders in te loggen via een ander apparaat en/of browser.
  • Lukt het nog steeds niet, neem contact met ons op door een e-mail te versturen naar mijnkinddossier@ggdzeeland.nl en vermeld daarin geboortedatum + achternaam van je kind(eren), tijdstip van inloggen, evt. foutmelding inclusief printscreen (foto) van de foutmelding