In 2012 en de jaren daarvoor hebben de Provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen een toenemend aantal hinder- en gezondheidsklachten ontvangen van mensen die nabij het industriegebied Sloe in Zeeland wonen en werken. Het gaat onder anderen om stank, prikkelende ogen en irritatie van de slijmvliezen.

De Provincie Zeeland heeft GGD Zeeland gevraagd om een gezondheidsonderzoek onder omwonenden in de kernen rondom het Sloegebied uit te voeren. Om zicht te krijgen op mogelijke gezondheidseffecten van wonen nabij het industriegebeid Sloe, heeft GGD Zeeland in 2011 een milieugezondheidsenquête in dit gebied uitgezet. In 2012 is een longfunctieonderzoek uitgevoerd onder schoolkinderen in het onderzoeksgebied.

Meer informatie is te vinden in het artikel over de gezondheidsenquête en de longfunctiemetingen.