Meer dan 31.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij worden bevraagd op thema’s met betrekking tot gezondheid, welzijn, participatie, veiligheid en de beleving van de woonomgeving. Het onderzoek loopt tot 18 december.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Hierbij maken we onderscheid tussen de groepen 18- t/m 64-jarigen en 65-plussers. De GGD Gezondheidsmeter wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland. De uitkomsten worden door de GGD en gemeenten gebruikt om per gemeente te bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst, maar kunnen dit jaar voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl. Dit is mogelijk vanaf 22 september.

De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter 2020 worden op groepsniveau weergegeven. Medio 2021 zijn de resultaten te bekijken op deze website.

Deelname
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Kijk dan hier.

Vragen?
Heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2020 of wil je meer informatie? Bekijk dan de veelgestelde vragen.