Er is nu geen sprake van een financieel tekort bij GGD Zeeland. Wel is er voor de toekomst te weinig geld om als organisatie ons werk op het gebied van gezondheid en preventie goed te blijven doen, zoals gemeenten en inwoners in Zeeland dat van ons mogen verwachten.

De oorzaken hiervan zijn de bezuinigingen in de afgelopen 10 jaar, de te lage compensatie voor de CAO-stijgingen (op basis van een ontoereikende VZG-norm) en een met bezuinigingen gepaard gaande interne reorganisatie. Samen heeft dit geresulteerd in een gebrek aan slagkracht van de organisatie en de uitholling van kennis en expertise met betrekking tot onze, deels wettelijke taken op het gebied van Publieke Gezondheid voor Zeeland.

In het artikel van Omroep Zeeland (Miljoenentekort dreigt voor Zeeuwse GGD: ‘De bodem is bereikt’ – Omroep Zeeland) wordt verwezen naar deze toelichting door GGD Zeeland:

“GGD Zeeland heeft een sluitende begroting voor 2023, maar de dagelijkse praktijk laat zien dat we op onderdelen – als gevolg van jarenlange bezuinigingen en steeds grotere uitdagingen (bijvoorbeeld op het gebied van infectieziekte bestrijding en milieugezondheidsvraagstukken) – de bodem hebben bereikt.

De huidige financiële middelen die wij ontvangen van de dertien Zeeuwse gemeenten zijn ontoereikend. Extra middelen zijn nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen. Op deze wijze kunnen we in de toekomst uitvoering blijven geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en preventie voor de Zeeuwse gemeenten en inwoners.

Op vrijdag 9 september is het definitieve plan voor deze begrotingswijziging besproken in het Algemeen Bestuur. Als gevolg van dit overleg wordt op 19 september een voorstel gestuurd aan de Zeeuwse gemeenten waarin extra middelen worden gevraagd om de basis op orde te krijgen.

Na maandag hebben de gemeenten 12 weken de tijd om hun zienswijzen op de gevraagde begrotingswijziging te geven, waarna in december het Algemeen Bestuur dan een definitief besluit neemt.”