Aanleiding onderzoek

RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland gaan onderzoeken wat de beleving is van de omgevingskwaliteit in Sluiskil en de wijk De Oude Vaart in Terneuzen. Aanleiding voor dit onderzoek waren ruim 300 meldingen van inwoners uit deze plaatsen in 2019. Deze gingen vooral over hinder van geur, geluid of stof.

De rol van GGD Zeeland 

Op verschillende manieren wordt de oorzaak van de stijging in het aantal meldingen onderzocht. GGD Zeeland voert een onderzoek uit naar de beleving van de omgevingskwaliteit door inwoners en gebruikt daarvoor de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor. Dit landelijke onderzoek is in de gemeente Terneuzen aangevuld met vragen over de thema’s geluid-, geur- en stofhinder en risicobeleving.

Een andere methode om de beleving van inwoners in beeld te brengen is de Leefplekmeter. Daarbij lopen medewerkers van de GGD met inwoners door de straten van Sluiskil en de Oude Vaart en gaan met hen in gesprek. Vanwege de coronasituatie is besloten dat dit onderzoek in de loop van 2021 wordt uitgevoerd, zodra dit weer mogelijk is.

Proces en planning

Het onderzoeksproject is in september gestart. In de eerste maanden is de stand van zaken in beeld gebracht. Het eerste zichtbare projectresultaat was de plaatsing van een meetpunt voor in Sluiskil in december. Dit meetpunt meet de componenten fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofoxide (Nox). In 2021 worden vervolgacties uitgevoerd en mogelijke oplossingen onderzocht. Inwoners en bedrijven van Sluiskil en van de wijk de Oude Vaart worden hierbij betrokken.

Tussenresultaat

De eerste tussenresultaten van het onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen wordt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. Omwonende ontvangen dan een uitnodiging voor een (digitale) informatiebijeenkomst.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Meld je dan via de website van de RUD  aan voor de nieuwsbrief.