Zo ook op Nehalennia in Middelburg. Onze collega Tessa Goorsenberg (jeugdverpleegkundige op Nehalennia) is voor een documentaire gevolgd tijdens een consult met een van de leerlingen. Zij speelt namens de GGD Zeeland een grote rol bij de gezondheid en het welzijn van de leerlingen.

De documentaire is onderdeel van de reeks “Klasse” die gemaakt is door: Lesgeven in Zeeland. Zij hebben een serie van acht documentaires laten maken over mooie ontwikkelingen in het Zeeuwse onderwijs. De ontwikkelingen gericht op Gezonde School van Nehalennia Kruisweg worden weergegeven in deze aflevering. Deze is onder andere uitgezonden bij Omroep Zeeland.

De rol van de jeugdverpleegkundige

De GGD volgt alle jongeren in Zeeland vanaf de geboorte tot en met het voortgezet onderwijs. Samen met de GGD willen de scholen voor het voorgezet onderwijs ervoor zorgen dat de leerlingen naast lichamelijk ook mentaal goed functioneren. En daarom krijgen alle leerlingen in de tweede klas van het voorgezet onderwijs een persoonlijk gesprek met een jeugdverpleegkundige. In een Gezonde School zijn alle aspecten van gezondheid belangrijk. Vanzelfsprekend de lichamelijke gezondheid, maar zeker na de corona periode ook de mentale gezondheid met als uitgangspunt: ‘Elke leerling telt en moet gezien worden’.

Wat is Gezonde School?

De Gezonde School-aanpak biedt een heldere structuur om te werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen in het (s)bo, v(s)o en mbo. Het is een landelijke aanpak die wij in Zeeland vanuit de GGD coördineren. We werken hierin samen met SportZeeland en IVN natuureducatie. Centraal staan de vier pijlers educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. Er zijn verschillende thema’s waaraan een school kan werken, te weten: Bewegen & Sport, Voeding, Welbevinden, Roken, alcohol- en drugspreventie, Relaties & Seksualiteit en Milieu & Natuur.

Meer informatie over Gezonde School vind je via onze website.