De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat jouw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maak je van losse activiteiten één geheel. De aanpak is gebaseerd op vier pijlers:

  • Educatie: Er wordt in de lessen structureel aandacht besteed aan het gekozen gezondheidsthema. De leerlingen vergroten op deze manier hun kennis, ontwikkelen vaardigheden en krijgen een positieve houding tegenover een gezonde leefstijl. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van verschillende (erkende) lespakketten, interventies en activiteiten.
  • Omgeving: De school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en heeft aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).
  • Signaleren: Leraren en andere medewerkers op school herkennen in een vroegtijdig stadium gezondheidsproblemen onder hun leerlingen. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
  • Beleid: De school legt de maatregelen rondom gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht en is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn.

De thema’s die onderdeel zijn van de Gezonde School:

  • Bewegen & Sport
  • Voeding
  • Welbevinden
  • Roken, alcohol- & drugspreventie
  • Relaties & Seksualiteit
  • Natuur & Milieu

 

Het vignet Gezonde School

Werk je als school aan één van de thema’s volgens deze vier pijlers? Dan kun je een themacertificaat aanvragen! Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Per 1 januari 2021 zijn er 66 Zeeuwse scholen met het vignet Gezonde School. Onze ambitie is dat elke school in Zeeland een ‘Gezonde School’ wordt!

Meer weten over de Gezonde Scholen in Zeeland? Bekijk de infographic over de stand van zaken per 01-01-2022.

Aan de slag!

Wil je aan de slag met de Gezonde School-aanpak? Kijk dan eens op www.gezondeschool.nl. Hier vind je per onderwijsniveau en thema de informatie die je nodig hebt. Eenmaal per jaar is er de mogelijkheid om het ondersteuningsaanbod aan te vragen, bestaande uit een geldbedrag van €3.000,-. Met dit geldbedrag kun je als school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen.

Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het geldbedrag krijg je 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van GGD Zeeland, SportZeeland of IVN natuureducatie. Voor het thema Relaties & Seksualiteit gaat dit zelfs om €5000,- en 20 uur advies. Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen weer het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling aanvragen via www.mijngezondeschool.nl.

Benieuwd naar onze Gezonde School-adviseurs? We stellen ze graag aan je voor!

Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen

Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school. Veelal binnen, in het klaslokaal. En dat terwijl kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn en buiten les te krijgen. Daarom sluiten we als GGD Zeeland aan bij de Groene Revolutie. Het doel? In één schoolgeneratie alle Zeeuwse kinderen een groene speel- en leerplek geven.

Meer weten? Kijk op www.groenerevolutiezeeland.nl

Meer weten over Gezonde School?

Heb je nog vragen over de Gezonde School of denk je erover om deel te nemen? Neem dan contact op met Marissa Schoenmaker, Coördinator Gezonde School via gezondeschool@ggdzeeland.nl.