Sinds het begin van de COVID-19-pandemie is de vaccinatiegraad voor de BMR1-vaccinatie licht gedaald en deze daling lijkt door te zetten. Daarnaast neemt het risico op een mazelenuitbraak toe. Dit komt door de toegenomen reisbewegingen, de instroom van vluchtelingen en de gedaalde vaccinatiegraad in de rest van Europa en andere landen in de wereld. Daarom gaat het RIVM extra aandacht vragen voor de BMR1-vaccinatie.

Hoe wordt de extra herinnering voor BMR1 georganiseerd?

  • In de maanden juni, juli, september en oktober krijgen iedere maand ongeveer 3000 kinderen van 22 maanden of ouder een extra herinneringsbrief voor de BMR1-vaccinatie;
  • We werken van oud naar jong. De oudste kinderen vanaf cohort december 2018 worden als eerste uitgenodigd. We hebben voor deze doelgroep gekozen, omdat er vanaf die leeftijdsgroep een lagere vaccinatiegraad is;
  • Op 15 juni hebben de eerste ouders een herinneringsbrief ontvangen.

Let op! Het kan zijn dat jouw kind(eren) deze vaccinatie al heeft/hebben gehad, maar je toch een herinneringsbrief hebt ontvangen. 
Vanaf 1 januari moet je toestemming geven voor het uitwisselen van persoonsgegevens via MijnKinddossier. Heb je dit nog niet gedaan, dan worden gegevens anoniem geregistreerd. Toestemming geven voor het uitwisselen van persoonsgegevens kun je aangeven in MijnKinddossier. Na het geven van toestemming ontvang je geen herinneringsbrieven meer.  Meer informatie hierover vind je op de website: Rijksvaccinatieprogramma.