Het gaat om zo’n 140 bergeenden die op diverse stranden nabij Vlissingen en op het strand bij Ritthem zijn aangespoeld. En zo’n 60 bergeenden die op stranden tussen Dishoek en Westkapelle zijn aangetroffen. De eerste melding werd gedaan door de aanwezige strandwacht. Er zijn geen meldingen ontvangen waaruit blijkt dat ook op andere stranden in Zeeland dode bergeenden zijn aangespoeld.

De oorzaak waardoor er zoveel bergeenden dood aanspoelen is op dit moment nog onbekend, daarom is een aantal opgestuurd naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor nader onderzoek. Dit is een normale procedure.

Vind u een dode bergeend op het strand? Dan is het advies om deze – uit voorzorg – niet aan te raken of op te pakken. U kunt uw vondst melden bij de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) via telefoonnummer 0118 – 58 62 75.

Daarnaast wordt, eveneens uit voorzorg, geadviseerd om honden aangelijnd te houden.

Update 11 augustus

Sinds maandag 9 augustus 2021 zijn er op diverse stranden in de gemeenten Veere en Vlissingen bergeenden dood aangetroffen. Inmiddels is door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit vastgesteld dat er geen sprake is van de vogelgriep. De komende dagen wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het is nog onduidelijk wanneer de uitslag bekend is.

Sinds de vondst van de dode bergeenden zijn Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland, GGD, de Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Strandexploitatie Veere en de gemeenten Veere en Vlissingen hier collectief mee bezig. Samen doen zij er alles aan om de oorzaak te achterhalen.

Het eerdere advies met betrekking tot de maatregelen blijft geldig. Als mensen een dode bergeend aantreffen op de stranden in de gemeenten Veere en Vlissingen, is het advies, uit voorzorg, om deze niet aan te raken of op te pakken. Mensen kunnen de vondst melden bij Stichting Strandexploitatie Veere via telefoonnummer 0118 – 58 62 75.

De situatie blijft de komende dagen gemonitord.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, volgt nader bericht.

Update 3 september:
Resultaten onderzoek aangespoelde bergeenden bekend

Sinds maandag 9 augustus zijn aan de Walcherse kust meer dan 200 dode bergeenden aangespoeld. De afgelopen 2 weken zijn er geen nieuwe dode bergeenden meer aangetroffen. Uit onderzoek naar de doodsoorzaak van de eenden is gebleken dat botulisme een rol heeft gespeeld bij de sterfte. Dit heeft het Dutch Wildlife Health Centre in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research geconcludeerd.

Botulisme bij watervogels ontstaat meestal bij warm weer. Vaak heeft dit een dodelijke afloop als gevolg, en kan in korte tijd leiden tot hoge sterfteaantallen. Het kon tot op heden niet achterhaald worden of er andere relevante sterfteoorzaken meespeelden. Het specifieke type van botulisme dat is aangetroffen (type C), is niet gevaarlijk voor mensen. Eerder is door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit al vastgesteld dat er geen sprake is van vogelgriep.