Belangrijke bouwstenen voor de GGD Zeeland, bij het adviseren van gemeenten, zijn de cijfers die we verzamelen, analyseren en rapporteren over de gezondheid van Zeeuwse inwoners.

We verzamelen deze cijfers via de Gezondheidsmonitors, registraties van de GGD en andere instellingen of met aanvullend onderzoek. Ook maken we rapportages op verzoek van gemeenten of andere organisaties in Zeeland. Op basis van onderzoek en registraties stellen we ook themarapporten op.

Wij voeren periodiek (eens in de vier jaar) gezondheidsonderzoek uit, onder de Zeeuwse bevolking. De resultaten van dit onderzoek zijn een belangrijke bron voor het beleid van gemeenten, organisaties en de GGD zelf.

Lees op de pagina over gezondheidsonderzoeken en cijfers meer over de uitkomsten van voorgaande onderzoeken.