De GGD’en voeren dit onderzoek uit als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (een ZonMw-programma). In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. SocialMediaMen helpt de GGD’en bij het werven van deelnemers. Onderzoeksbureau Ipsos I&O helpt bij het beheer van de digitale vragenlijst en verzamelen van de data.