Het doel van het onderzoek was om de relatie tussen de luchtverontreiniging afkomstig van de industrie en geboorte-uitkomsten (gewicht, lengte en hoofdomtrek) te onderzoeken. Bekend is dat rokende zwangere vrouwen baby’s krijgen met een lager geboortegewicht. Met dit onderzoek is onderzocht of ook luchtverontreiniging door de industrie vergelijkbare gezondheidseffecten veroorzaakt.