I&O Research heeft de opdracht gekregen om voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 het veldwerk uit te voeren. Dat betekent dat zij de uitnodigingen voor het onderzoek versturen en uw antwoorden verzamelen. Om de uitnodigingen te kunnen sturen ontvangen zij van het CBS naam- en adresgegevens. Deze worden drie maanden na afloop van het onderzoek weer verwijderd. Hiermee voldoen we aan de eisen vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).