De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een landelijk vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Het onderzoek start in september 2022. In heel Nederland worden ruim één miljoen mensen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.