De resultaten worden door de gemeente gebruikt om op lokaal niveau met belanghebbenden in gesprek te gaan.