De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongvolwassenen te volgen in de tijd. In 2024 voeren we dit onderzoek opnieuw uit. Om dan te kunnen vergelijken met deze eerste meting, moeten we de ingevulde vragenlijsten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren bevatten geen direct-herleidbare gegevens.

Uiterlijk 3 maanden nadat het gegevensbestand door onderzoeksbureau I&O Research aan de GGD’en is opgeleverd, vernietigt zij alle gegevens.