De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongvolwassenen in kaart te brengen en te volgen in de tijd. Om de resultaten te kunnen vergelijken met eerdere metingen, moeten we de ingevulde vragenlijsten bewaren. We treffen technische en
organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren bevatten geen direct-herleidbare gegevens.

Uiterlijk drie maanden nadat het gegevensbestand door onderzoeksbureau Ipsos I&O aan de GGD’en en het RIVM is opgeleverd, vernietigt zij alle gegevens.