De GGD Gezondheidsmonitor 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van volwassenen te volgen in de tijd. In 2024 voeren we dit onderzoek opnieuw uit. Om dan te kunnen vergelijken met deze en eerdere metingen, moeten we de resultaten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren, bevatten geen gegevens die direct herleidbaar zijn.

Naam- en adresgegevens worden door I&O Research gebruikt om de uitnodiging en eventuele herinneringen voor deelname aan het onderzoek te versturen en de prijswinnaars te informeren. De gegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd.