In het najaar van 2022 gaan we de resultaten analyseren. Begin 2023 brengen we de resultaten naar buiten op verschillende dashboards (VZinfo, RIVM Statline) en als rapporten.