Door jullie mening te geven en aan te geven hoe het met jullie gaat, krijgen wij de informatie die we nodig hebben voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid.

De GGD’en doen niets met de individuele antwoorden van de deelnemers. De GGD’en zijn juist geïnteresseerd in de antwoorden van de totale groep jongvolwassenen en subgroepen (bijvoorbeeld alle jongens in Nederland of alle jongvolwassenen in gemeente Den Haag). We presenteren de resultaten van de ingevulde vragenlijsten altijd op groepsniveau.