Door aan te geven hoe het met je gaat, krijgen wij de informatie die we nodig hebben voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. De GGD’en doen niets met de individuele antwoorden van de deelnemers. De GGD’en zijn juist geïnteresseerd in de antwoorden van de totale groep jongvolwassenen en subgroepen (bijvoorbeeld alle jonge mannen in Nederland of alle jongvolwassenen in gemeente Amsterdam). We presenteren de resultaten van de ingevulde vragenlijsten altijd op groepsniveau.