De resultaten van het onderzoek worden medio 2023 openbaar gemaakt op de websites CBS Statline, RIVM Statline, VZinfo (RIVM) en GGD Zeeland. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder of van subgroepen, zoals ouderen en jongeren. De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Uw antwoorden worden dus nooit openbaar.