Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de uitnodiging is gericht. Controleer daarom of uw naam op de brief staat. Is dit niet het geval, wilt u de vragenlijst dan doorgeven aan de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd? De computer selecteert willekeurig wie aan het onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale gemeente. Lukt het niet om deze lijst alleen in te vullen? Dan kunt u gerust hulp van een familielid of bekende vragen. Geef dan wel zelf de antwoorden. U kunt ook contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur) om hulp te krijgen bij het invullen.