De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. De GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het RIVM en het CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Door het combineren van deze gegevens, werken we zo efficiënt mogelijk. De privacy van deelnemers is hierbij gewaarborgd.

Iedere deelnemer krijgt voor het onderzoek een uniek nummer. Via het unieke nummer worden de gegevens gecombineerd. Het gaat hierbij om een geautomatiseerde uitwisseling, waarbij geen persoonsgegevens zoals naam en adres worden gebruikt.