De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder in Nederland die woonachtig zijn in Nederland. Het CBS selecteert willekeurig personen uit de BRP (basisregistratie personen) die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Dit noemen we een steekproef. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Ook mensen die tijdelijk in Nederland verblijven en staan ingeschreven in de BRP, kunnen worden uitgenodigd voor het onderzoek. De personen uit de steekproef krijgen van de regionale GGD een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kan online of op papier. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.