Veel griepvirussen, ook de vogelgriep, kunnen zo veranderen dat zij een grootschalige griepuitbraak onder mensen kunnen veroorzaken. Wanneer zo’n nieuw type van het griepvirus zich onder mensen over de wereld gaat verspreiden, spreek je over een grieppandemie.