Nee, deelname is vrijwillig. We stellen het wel zeer op prijs als u meedoet. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners