Ja, je bent strafbaar als je een infectieziekte niet aan ons meldt. Het medisch beroepsgeheim geldt niet voor de meldingsplicht aan de GGD.