Een gezonde leefomgeving gaat ons als Zeeuwen allemaal aan. We ademen liever gezonde lucht in dan uitlaatgassen. Ook voor gemeenten is de leefomgeving van Zeeuwen van groot belang. Gemeenten binnen Zeeland hebben de taak om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Daarnaast willen gemeenten waar mogelijk ongerustheid bij inwoners over mogelijke gezondheidsrisico’s wegnemen. In Nederland zijn GGD’en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze medische milieukundige taken. Dit is vastgelegd in de WPG.

Afbeelding: www.beeldbank.zeeland.nl, [Ria Overbeeke].

Wat kunnen we voor jouw gemeente doen betreffende milieu en gezondheid?

De GGD kan jouw gemeente van dienst zijn bij de uitvoering van specifieke taken op het gebied van milieu en gezondheid. Hierbij staan twee onderwerpen centraal:

  • Signalering van risico’s; gespecialiseerde milieugezondheidsdeskundigen van de GGD kunnen een inschatting maken wat de invloed is van bepaalde milieufactoren op de gezondheid van mensen. Eigen onderzoeksresultaten, nieuwe ontwikkelingen in de regio of een plotselinge toename van individuele klachten, kunnen een signaal zijn dat er sprake is van een gezondheidsrisico door een verontreinigd milieu. Deze signalen worden door ons onderzocht. Hiervan maken we een rapport, met daarin een advies aan gemeenten om de gezondheidsrisico’s te verkleinen.
  • Advies aan gemeentebesturen; naast het signaleren van risico’s heeft onze afdeling medische milieukunde ook een adviserende rol naar gemeenten. Wij adviseren gemeenten bij hun beleid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en vervoer. Gemeentelijke beleidsplannen kunnen getoetst worden op mogelijke gezondheidsrisico’s. Onze medewerkers medische milieukunde kijken vanuit een gezondheidskundig perspectief naar milieuregelgeving. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betrekt, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden.

Onderzoek

Het cluster milieu en gezondheid heeft voor gemeenten een aantal grote onderzoeken uitgevoerd zoals:

Meer informatie

Meer informatie over milieu en gezondheid in Zeeland kun je vinden in deze brochure. Onderstaand een aantal folders met meer informatie over onze diensten op het gebied van milieu en gezondheid:

Heb je een vraag of klacht aan medische milieukunde?

Voor een juiste afhandeling van jouw vraag of klacht aan de afdeling medische milieukunde, vragen wij je om onderstaand formulier in te vullen. Wij streven er naar om binnen twee weken te reageren.

Contactformulier medische milieukunde