Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de websites www.ggdzeeland.nl en werkenbij.ggdzeeland.nl;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze websites;
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Het bemiddelen voor openstaande vacatures: we bewaren jouw persoonsgegevens gedurende drie maanden na sluitingsdatum van de vacature en delen jouw naw-gegevens, cv en motivatiebrief met de vacatureverantwoordelijken en HR-medewerkers van de desbetreffende afdeling;
 • Het aanmaken van de vacaturealert en inschrijven voor de vacaturemailing;
 • Om contact met jou op te nemen indien je hierom hebt verzocht;
 • Het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die je afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden. Als je al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij jou ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij je aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt jouw e-mailadres alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier cookies genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de websites mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de websites te analyseren en op basis daarvan de websites te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de websites kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van GGD Zeeland of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt je door na het bezoeken van de homepages gebruik te blijven maken van de websites.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de websites goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de websites kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de websites of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Echter, Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kan je vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij jouw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In de browser die je gebruikt kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd als je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar informatieveiligheid@ggdzeeland.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0113-249400.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.